Hợp tác ,hội thảo ,chuyển giao khoa học của Trang Trại - Mắc Ca Đắk Lắk

Hợp tác ,hội thảo ,chuyển giao khoa học của Trang Trại

Ông KimMiSon chủ tịch hiệp hội Maccadamia Úc ,cố vấn trương trình hợp tác NN & PTNN ,dự án 037/VIE/05(Đứng thứ 2 từ phải qua)
ThS: Trần Vinh phó viện trưởng viện KH Nông Lân Nghiệp Tây Nguyên (Đứng thứ 3 từ trái qua )
vườn ươm giống ,ngày 12/10/2008
GS: Nguyễn Lân Hùng dự hội thảo khoa học phát triển bền vững Macca (maccadamia) tại Đaklak về thăm trang trại ngày 06/08/2009
 
Nguyên Phó Thủ Tướng : Nguyễn Công Tạn về thăm trang trại ngày 12/06/2010
TỪ KHÓA