Hội nghị bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần 10 - Mắc Ca Đắk Lắk

Hội nghị bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần 10

Để chào mừng các đại biểu đến tham dự hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – thái Bình Dương lần thứ 10, TTCN của các HTX,

TỪ KHÓA