Đoàn tham quan trang trại ngày 15-4-2015 - Mắc Ca Đắk Lắk

Đoàn tham quan trang trại ngày 15-4-2015

 

alt

Cán bộ thăm vườn : thứ nhất ông Y.Gy chủ tịch hiệp hội các ngành Khoa Hoc – Kỹ thuật tỉnh Đaklak,

thứ 3 ông Phu phó phòng nông nghiệp huyện Krong năng (tính từ trái qua phải )

alt

Dưới đây một số hình quả Macca trang trại Chiến Thắng năm 2015

alt

alt

alt

 

alt

TỪ KHÓA