Mùa ra hoa cây mắc ca | Mắc Ca Đắk Lắk

Mùa ra hoa cây mắc ca

alt

alt

 

alt

Dòng 846 trồng năm 2010

alt

Dòng 788 trồng năm 2009