Một số hình ảnh Chuối Cấy Mô của Trang Trại - Mắc Ca Đắk Lắk

Một số hình ảnh Chuối Cấy Mô của Trang Trại

  Hiện trang trại chúng tôi có bán giống CHUỐI cấy mô (chuối LABA ) :   Chuối xen Cà Phê ,

BÀI VIẾT LIÊN QUAN