Một số hình ảnh Bơ cao sản của Trang trại - Mắc Ca Đắk Lắk

Một số hình ảnh Bơ cao sản của Trang trại

Hiện trang trại chúng tôi đã ghép giống bơ cao sản cơm vàng ,hạt lép và các loại bơ tứ quý ,sớm vụ,muộn vụ (trái vụ) hiện đang có bán tại trang trại ,dưới đây là một số hình ảnh Bơ của trang trại : Dòng : da xanh ,cơm vàng ,hạt lép ,năng từ 600gam -1kg .trừ hạt và vỏ ,

BÀI VIẾT LIÊN QUAN