Macca – trang trại ngày 17/07/2012 - Mắc Ca Đắk Lắk

Macca – trang trại ngày 17/07/2012

Ngày 17 tháng 7 năm 2012 trang trại tiếp đón đồng chí Nông Thị Thu trưởng ban Tuyên Giáo huyện Krông Năng và đồng chí Nguyễn Bá Thìn phó trưởng ban về thăm và xác minh về những công trình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ tiến bộ vào cấy mô, ươm giống,  trồng trọt sản xuất & kinh doanh ,và đánh giá quá trình rèn luyện học tập làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh của chủ trang trại.