Macca – trang trại ngày 15/7/2012 - Mắc Ca Đắk Lắk

Macca – trang trại ngày 15/7/2012

Ngày 15 tháng 07 năm 2012 trang trại Macca Chiến Thắng ký kết hợp đồng nhận chuyển giao với Trung Tâm Nghiên Cứu Giống Cây trồng Rừng Việt Nam ,giao 272 cây Macca do đồng chí Mai Trung Kiên chức vụ chủ nhiệm đề tài bàn giao tại trang trại để trồng nghiên cứu thâm canh .